Oct 8, 2008

Luma Na (Something Old)


Ito ay kuha sa Philippine Air Force noong field trip ng aking anak nitong nakaraang Pebrero. Natuwa ako sa mga lumang eroplanong naroroon. Isa na rito ang lumang eroplano para sa presidente ng bansa. Maaaring pumasok sa loob at kumuha ng souvenir photo na akin namang ginawa. Bihira lamang ang pagkakataong ito kayat akin ng sinamantala.

(This was taken at the Philippine Air Force during my daughter's field trip last February. I had fun taking pictures of all the old planes exhibited in the area. One of them is the old presidential plane. It's a good thing we can have a look inside and even take pictures. I gladly took several shots since this is a rare opportunity.)


For other entries, you may visit Litratong Pinoy. And for my other 'old theme', please visit my daughter's ten year old toy at The Mommy Zone. See you there. Thanks! :)

3 comments:

Mixednuts said...

The plane does look old style and quite small for long flights. Thanks for sharing this.

MrsPartyGirl said...

hi lynn, hehe ang cute! ngayon, ibang-iba na ang level of comfort. ang layo-layo na lalo na sa level ng air force one ng amerika. :)

great entry! :)

Lumang Barko sa MyMemes
Lumang Pantawag sa MyParty

julie said...

Ang ganda naman magfield trip diyan :)

Sarap siguro magkarun ng sariling airplane :D